Kurumsal Bilgiler

Tarihçe

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin kuruluşu, Üniversitemiz Senatosunun 22/02/2010 tarih 2/12 sayılı kararı ile önerilmesi üzerine ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 03/07/2011 tarih 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulması ile gerçekleşmiştir.

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak 11/05/2017 tarihinde alınan Yüksekokul Kurul Kararı ile 12/05/2017 tarihinde Fakülte olma başvurusu yapılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunda görüşülüp onaylanan Fakülte olma başvurusu, 06/07/2017 tarih ve 75850160-101.01-520 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı ile başvurunun uygun görüldüğü ve yayınlanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiği belirtilmiştir. 06 Aralık 2017 tarih ve 30262 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla Yüksekokul, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık olmak üzere iki aktif bölüm bulunmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, ilk öğrencilerini 2013 yılında Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik adıyla alarak eğitim-öğretime başlamış, ilk mezunlarını 2016-2017 döneminde vermiştir.

Finans ve Bankacılık Bölümü, Bankacılık ve Finans adıyla 60 öğrenci kontenjanı ile ilk eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2017-2018 eğitim öğretim döneminde başlamıştır.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, eğitim öğretim faaliyetlerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle kendisine ait hizmet binasında sürdürmektedir.

Misyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin misyonu, eğitim verilen tüm alanlarla ilgili olarak literatürün sahip olduğu bilgi birikimini zenginleştirmek ve elde edilen bilgi ve deneyimleri öğrencilerine ve akademik faaliyetlerine yansıtan bir eğitim vermektir.

Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin vizyonu, eğitim verilen alanlarla ilgili olarak orta ve uzun vadede ülkemizin bilimsel ve eğitsel gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları gerçekleştirmek, alanıyla ilgili ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmek, diğer Uygulamalı Bilimler Fakülteleri arasında önde gelen bir konuma sahip olmak ve hem öğrenci hem de akademisyenlerine yaşam boyu öğrenme bağlamında zengin olanaklar sunarak ayrıcalıklı bir eğitim-öğretim, araştırma ortamı oluşturmaktır.

Amaçlar ve Hedefler

Fakültemiz Stratejik Eylem Planı kapsamında amaç ve hedeflerimiz,

  • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.

  • Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.

  • Örgüt iklimini güçlendirecek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

  • Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Üniversitemizin imkanları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

  • Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek.

  • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelerdeki eşdeğer birimlere önderlik etmek.

Organizasyon Şeması

Komisyonlar, Koordinatörler ve Temsilciler

Fakültemiz Komisyonlar, Koordinatörler ve Temsilciler listesi için: tıklayınız

Kalite Güvence Komisyonları

Fakültemizde Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında görev yapan komisyon listesi için: tıklayınız

Fiziki ve Teknik İmkanlar

Fakültemiz fiziki imkanlarına ulaşmak için: tıklayınız

İkili İşbirlikleri

Üniversite Ülke  Geçerlilik Tarihi Bölüm/Alan
University of Tetova  Kuzey Makedonya 2022-2027 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık
University of Presov  Slovakya 2022-2027 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Panevezys University of Applied Sciences  Litvanya 2022-2027 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
International Balkan University  Kuzey Makedonya 2022-2027 Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Protokoller

Kurum/İşletme Adı Detaylı Bilgi
AKINSOFT Tıklayınız
AKEAD Yazılım A.Ş. Tıklayınız
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tıklayınız
Finans ve Bankacılık Bölümü ile Çanakkale SMMO Arasında İş Birliği Protokolü Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Çanakkale SMMO Arasında İş Birliği Protokolü Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Mikro Yazılım Arasında İş Birliği Protokolü Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Çanakkale Liman'ı Arasında İş Birliği Protokolü Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Doğtaş Mobilya Arasında İş Birliği Protokolü Tıklayınız

Kurumsal Logo

Kurumsal Logo (CMYK) İndir

Öğrenci Sayıları

Fakültemiz öğrenci sayılarına Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden anlık olarak çeşitli kriterler ile ulaşılabilmektedir. Sayılara ulaşmak için: tıklayınız

2020 Yılı Öğrenci Sayısı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Finans ve Bankacılık Bölümü
549 373

2021 Yılı Öğrenci Sayısı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Finans ve Bankacılık Bölümü
557 411

2022 Yılı Öğrenci Sayısı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Finans ve Bankacılık Bölümü
533 445

2023 Yılı Öğrenci Sayısı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Finans ve Bankacılık Bölümü
512 476

Personel Oryantasyon Faaliyetleri

# Başlık Tarih
1 Akademik Personel Oryantasyon Eğitimi 21.09.2021

Öğrenci Oryantasyon Faaliyetleri

Personel için Hizmet İçi ve Destek Hizmet Faaliyetleri

2021 Yılı

# Faaliyetler Sorumlu Personel
1 Akademik Personel Oryantasyon Eğitimi Akademik Personel

2022 Yılı

# Faaliyetler Sorumlu Personel
1 2022 Afet Tatbikat Yılı Afet Farkındalık Eğitimleri Akademik & İdari Personel
2 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi Akademik & İdari Personel
3 Temel Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi İdari Personel
4 Uygulamalı Excel Eğitimi İdari Personel

2023 Yılı

# Faaliyetler Sorumlu Personel
1

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Akademik Personel
2 Kamu Kurumlarının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyumu Akademik & İdari Personel
3 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Akademik & İdari Personel
4 İlk Yardım Eğitimi Akademik & İdari Personel
5

İnsan Hakları Temelinde İş Yerinde Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

Akademik & İdari Personel
6 Resmi Yazışma Usul ve Esasları Eğitimi Akademik & İdari Personel
7 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Akademik & İdari Personel
8

Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Yolları

Akademik & İdari Personel
9 Etkili ve Doğru iletişim Akademik & İdari Personel
10 KVKK Farkındalık Eğitimi Akademik & İdari Personel
11

Deprem Farkındalık Eğitim Programına Giriş

Akademik & İdari Personel
12

Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği

Akademik & İdari Personel
13 Deprem Öncesi Akademik & İdari Personel
14 Deprem Anı ve Sonrası  Akademik & İdari Personel
15 Gönüllü/ Görevli Olarak Deprem Sonrası Akademik & İdari Personel
16 Yangın Tatbikatı Akademik & İdari Personel
17

Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri

İdari Personel
18 Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet) İdari Personel
19

Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

İdari Personel
20 Protokol ve Görgü Kuralları İdari Personel
21 Stres Yönetimi Eğitimi İdari Personel
22 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Eğitimi İdari Personel
23

Temel Düzey Uygulamalı Microsoft Word Eğitimi

İdari Personel
24 Temel Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi İdari Personel
25 Çevre ve Sıfır Atık Eğitimi İdari Personel
26 Çalışma Hayatında Yapay Zekâ İdari Personel

Birim Faaliyetleri

Haberler Etkinlikler Duyurular

Ekler

2023-2024 Biga UBF Finans ve Bankacılık Oryantasyon Sunumu.pptx
2023-2024 Biga UBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Oryantasyon Sunumu.pptx
Fakülte Organizasyon Şeması.pdf