Kurumsal Bilgiler

Tarihçe

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin kuruluşu, Üniversitemiz Senatosunun 22/02/2010 tarih 2/12 sayılı kararı ile önerilmesi üzerine ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 03/07/2011 tarih 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulması ile gerçekleşmiştir.

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak 11/05/2017 tarihinde alınan Yüksekokul Kurul Kararı ile 12/05/2017 tarihinde Fakülte olma başvurusu yapılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunda görüşülüp onaylanan Fakülte olma başvurusu, 06/07/2017 tarih ve 75850160-101.01-520 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı ile başvurunun uygun görüldüğü ve yayınlanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiği belirtilmiştir. 06 Aralık 2017 tarih ve 30262 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla Yüksekokul, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık olmak üzere iki aktif bölüm bulunmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, ilk öğrencilerini 2013 yılında Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik adıyla alarak eğitim-öğretime başlamış, ilk mezunlarını 2016-2017 döneminde vermiştir.

Finans ve Bankacılık Bölümü, Bankacılık ve Finans adıyla 60 öğrenci kontenjanı ile ilk eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2017-2018 eğitim öğretim döneminde başlamıştır.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, eğitim öğretim faaliyetlerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle kendisine ait hizmet binasında sürdürmektedir.

Misyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin misyonu, eğitim verilen tüm alanlarla ilgili olarak literatürün sahip olduğu bilgi birikimini zenginleştirmek ve elde edilen bilgi ve deneyimleri öğrencilerine ve akademik faaliyetlerine yansıtan bir eğitim vermektir.

Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin vizyonu, eğitim verilen alanlarla ilgili olarak orta ve uzun vadede ülkemizin bilimsel ve eğitsel gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları gerçekleştirmek, alanıyla ilgili ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmek, diğer Uygulamalı Bilimler Fakülteleri arasında önde gelen bir konuma sahip olmak ve hem öğrenci hem de akademisyenlerine yaşam boyu öğrenme bağlamında zengin olanaklar sunarak ayrıcalıklı bir eğitim-öğretim, araştırma ortamı oluşturmaktır.

Amaçlar ve Hedefler

Fakültemiz Stratejik Eylem Planı kapsamında amaç ve hedeflerimiz,

  • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.

  • Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.

  • Örgüt iklimini güçlendirecek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

  • Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Üniversitemizin imkanları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

  • Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek.

  • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelerdeki eşdeğer birimlere önderlik etmek.

Organizasyon Şeması

Kalite Güvence Komisyonları

Fakültemizde Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında görev yapan komisyon listesi için: tıklayınız

Fiziki ve Teknik İmkanlar

Fakültemiz fiziki imkanlarına ulaşmak için: tıklayınız

İkili İşbirlikleri

Üniversite Ülke  Geçerlilik Tarihi Bölüm/Alan
University of Tetova  Makedonya 2019-2021 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık
University of Presov  Slovakya 2019-2021 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık
Panevezys University of Applied Sciences  Litvanya 2019-2021 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık
International Balkan University  Makedonya 2015-2021 Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Protokoller

Kurum/İşletme Adı Detaylı Bilgi
AKINSOFT Tıklayınız
AKEAD Yazılım A.Ş. Tıklayınız
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tıklayınız
Doğa Koleji Tıklayınız

Kurumsal Logo

Kurumsal Logo (CMYK) İndir

Öğrenci Sayıları

Fakültemiz öğrenci sayılarına Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden anlık olarak çeşitli kriterler ile ulaşılabilmektedir. Sayılara ulaşmak için: tıklayınız

Personel Oryantasyon Faaliyetleri

# Başlık Tarih
1 Akademik Personel Oryantasyon Eğitimi 21.09.2021

Öğrenci Oryantasyon Faaliyetleri

Birim Faaliyetleri

Haberler Etkinlikler Duyurular

Ekler

Fakülte Organizasyon Şeması.pdf
Kurumsal Bilgiler-Bankacılık ve Finans Bölümü.pdf
Kurumsal Bilgiler-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)