İdari Personel

Fakülte Sekreteri

# Adı Soyadı Dahili Telefon E-posta
1

Hayri ÇÜREN
Fakülte Sekreteri

(Yerine Tolga KUZU)

33210 hayricurencomu.edu.tr

 İdari Personel 

# Adı Soyadı/Ünvanı Görevi/Birimi  Dahili Telefon E-posta
2 Elmas GÜNDÜZ
Şef V.
 • Finans ve Bankacılık Bölüm Sekreterliği
 • Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Sekreterliği
 • Dekan Sekreterliği
33235 elmasgunduzcomu.edu.tr
3 Tolga KUZU
Bilgisayar İşletmeni
 • Öğrenci İşleri
33210 tolgakuzucomu.edu.tr
4 Nesrin AVCI
Memur
 • Öğrenci İşleri
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Sekreterliği
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Sekreterliği
33211 nesrinavcicomu.edu.tr
5 Mehmet DEĞİRMENCİ
Teknisyen
 • Taşınır Kayıt Kontrol
 • Teknik Destek
33208 mehmetdegirmencicomu.edu.tr
6 Yakuphan DANYILDIZ
Tekniker
 • Personel İşleri
 • Yazı İşleri
 • Teknik Destek
33209 yakuphandanyildizcomu.edu.tr
7 Adem SAÇAN
Memur
 • Muhasebe
 • Satınalma
33203 ademsacancomu.edu.tr
8 Celal Deniz
Hizmetli
 • Danışma
- celaldenizcomu.edu.tr
9 Selma MERDİN
4/D Sürekli İşçi 
 • Temizlik
33205  
10 Halil ATEŞ
4/D Sürekli İşçi 
 • Temizlik
33205  
Bu sayfadaki dahili numaralara 0 286 218 00 18 numaralı santrali arayarak ulaşabilirsiniz.