Tarihçe

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin kuruluşu, Üniversitemiz Senatosunun 22/02/2010 tarih 2/12 sayılı kararı ile önerilmesi üzerine ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 03/07/2011 tarih 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulması ile gerçekleşmiştir.

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak 11/05/2017 tarihinde alınan Yüksekokul Kurul Kararı ile 12/05/2017 tarihinde Fakülte olma başvurusu yapılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunda görüşülüp onaylanan Fakülte olma başvurusu, 06/07/2017 tarih ve 75850160-101.01-520 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı ile başvurunun uygun görüldüğü ve yayınlanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiği belirtilmiştir. 06 Aralık 2017 tarih ve 30262 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla Yüksekokul, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık olmak üzere iki aktif bölüm bulunmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, ilk öğrencilerini 2013 yılında Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik adıyla alarak eğitim-öğretime başlamış, ilk mezunlarını 2016-2017 döneminde vermiştir.

Finans ve Bankacılık Bölümü, Bankacılık ve Finans adıyla 60 öğrenci kontenjanı ile ilk eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2017-2018 eğitim öğretim döneminde başlamıştır.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, eğitim öğretim faaliyetlerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle kendi yeni inşaa edilen hizmet binasında sürdürmektedir.

Fakültemizde yeni bölümler açılarak geleceğin ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip öğrenci yetiştirilmesi ile ülkemizin kalkınma ve büyümesine destek sağlanması hedeflenmektedir.


Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü Ad Değişikliği

Bankacılık ve Finans Bölümü Ad Değişikliği

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)