Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü Ad Değişikliği

Yüksekokulumuz Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik bölümü'nün adı değişmiştir.

Yüksekokulumuz Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik bölümü adının Uluslararası Ticaret ve Lojistik olarak değiştirilme teklifi, 18/01/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla uygun görülmüştür.