Ulusal Staj Programı

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Üniversite Kariyer Merkezleri ile iş birliği içinde yürütülen "Staj Seferbirliği" Programı'nın kapsamı 2022 yılında ülkemizin istihdam politikaları doğrultusunda genişletilmiş ve adı "Ulusal Staj Programı" olarak değiştirilmiştir.

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı’nın kapsamı 2022’de KOBİ’lerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini desteklemek üzere, bu öğrencileri de dâhil edecek şekilde genişletilmiştir.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen Program, profesyonel hayatının başındaki pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme şansı tanımıştır.

Kimler Başvurabilir?

  1. Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;
  • Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (lisans 2. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme ve 4. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte henüz mezun olmama şartları aranmaktadır)
  • Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri (ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme ve 2. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte henüz mezun olmamış bulunma şartı aranmaktadır)
  1. Yurt içinde öğrenimine devam eden yüksek lisans öğrencileri (not ortalaması 4 üzerinden en az 2 veya diğer sistemlerde dengi) ile yurt dışında yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler
  2. Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri

Nasıl Başvurulur?

Giriş Yap:

T.C. kimlik numaran ve e-Devlet şifrenle sisteme giriş yap.

e-Devlet Aşamasını Tamamla:

e-Devlet üzerinden alınan bilgilerini onayla.

Başvuru Formunu Doldur:

Yükseköğretim öğrencisiysen “Başvuru Formu”nu doldur.

Fırsatları Yakala:

Staj ilanlarından yararlanmak için platformu düzenli olarak takip et.

Gelişmeleri takip etmeyi unutmayın;

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü

https://omik.comu.edu.tr