Staj Başvurusu ve Belgeleri

Yönerge & Uygulama İlke ve Esasları

Staj Takvimi

Adım Adım Staj İşlemleri

Adım 1 : Staj Başvurusu

Öğrenciler, aşağıdaki bağlantıdan 3 (üç) nüsha olarak alacakları Staj Yeri Kabul Formunu işletmeye onalylatarak ekleri ile birlikte Sorumlu Öğretim Elemanına teslim ederler. Böylece staj başvurusunda bulunmuş olurlar.

Staj Yeri Kabul Formu 3 (üç) adet ve ıslak imzalı olarak hazırlanmalıdır. Staş başlangıcından önce ıslak imzalı Staj Yeri Kabul Formu'nu mutlaka Fakültemize teslim ediniz. Staj Yeri Kabul Formu bilgisayarda doldurulmalıdır. El ile doldurulan formlar işleme alınmayacaktır.
Staj Yeri Kabul Formlarına (3 Adet) Eklenecek Belgeler:
  • (3 Adet) Kimlik Fotokopisi
  • (3 Adet) İSG Eğitimi Sertifikası Fotokopisi (Sertifika 3 yıl geçerlidir. Aslını saklayınız)
    "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersinden başarılı olan Öğrenciler, sertifika yerine Öğrenci İşleri Biriminden talep edecekleri e-imzalı Transkript Belgesinin çıktısı alacaklardır.
  • (3 Adet) SGK Provizyon Sorgulama Belgesi (Genel Sağlık Sigortası Durumu Belgesi) E-devletten barkodlu ve karekodlu olarak çıktı alınacaktır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü için son belge teslim tarihi:

23 Haziran 2022 (SONA ERDİ!)

 

Finans ve Bankacılık Bölümü Öğrencileri başvuru belgeleri son teslim tarihleri:

Haftada 5 (beş) gün çalışacaklar için:

27 Haziran 2022 (Sona Erdi!)

Haftada 6 (altı) gün çalışacaklar için:

07 Temmuz 2022 (Sona Erdi!)

Staj Başvuru Belgeleri

Zorunlu Staj Yazısı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Finans ve Bankacılık Bölümü

Staj Yeri Kabul Formu

İsteğe Bağlı Staj

İsteğe Bağlı Staj İçin Staj Yeri Kabul Formu

Formlar bilgisayarda doldurulmalı ve 3 (üç) adet çıktı alınmalıdır.

Sorumlu Öğretim Elemanları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik BÖlümü

Öğr. Gör. Muhammet KARANFİL

E-posta: mkaranfilcomu.edu.tr

Telefon: -

Finans ve Bankacılık BÖlümü

Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİREL

E-posta: esrademirelcomu.edu.tr

Telefon: - 33218

Adım 2 : Onaylı Belgelerin Teslim Edilmesi

1-) Öğrenciler, Staj Yeri Kabul Formunun 2 (iki) nüshasını imzalanmış olarak Sorumlu Öğretim Elemanından teslim alır.

2-) Staj Yeri Kabul Formunun bir nüshası, Öğrenci tarafından staj yapılan işletmeye teslim edilecektir. Diğer nüsha Öğrencide kalacaktır. Formun üçüncü nüshası sorumlu Öğretim elemanında kalacaktır!

Adım 3 : Staj Dosyası

1-) Öğrenciler, aşağıdaki bağlantıda bulunan staj dosyasının çıktısını alır.

Zorunlu Staj Dosyası

2-) Öğrenciler, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin çıktısını alarak işletmeye staj başlangıcında teslim eder.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi için Tıklayınız

Adım 4 : Staja Başlama

1-) Öğrenciler, Staj Dosyası ile birlikte stajına başlar.

2-) Öğrenciler, Staj Dosyasında belirtilen İşyeri ve Stajyer Öğrenci Tarafından Yapılacak İşlemler'in zamanında ve eksiksiz yapılmasından sorumludur.

Adım 5 : Staj Dosyası Teslimi

1-) Öğrenciler, staj bitiminde Staj Dosyalarını 21 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Sorumlu Öğretim Elemanına teslim eder.

2-) Öğrenciler, ilan edilecek tarihte yapılacak olan Komisyon mülakatına katılır.

Ekler

Biga UBF- Staj Uygulama İlke ve Esasları.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)