Sınav Kuralları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun 21.03.2014 tarih ve 04 sayılı toplantısında alınan 06 no’lu kararı uyarınca; 

  1. Sınava giren öğrenci, ilgili birimce belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

  2. Öğrenci, ilan edilen zaman ve yerde sınavlara girmek, öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve istendiğinde yetkililere göstermek zorundadır.

  3. Öğrenci kimliğini göstermeyen öğrenciler sınava alınmaz ve kendi isteğiyle sınava girmemiş sayılır

  4. Sınava cep telefonu bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlarla gelinmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür cihazları beraberinde getiren kişiler sınav görevlisine bunları teslim etmek zorundadır buna rağmen söz konusu cihazları sınav görevlilerine teslim etmeyen ve sınavda bu cihazları üzerinde taşıdığı tespit edilen öğrencilere disiplin işlemi yapılır.

  5. Gerekli hallerde sınav görevlileri sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin durumunu tutanakla tespit ederek ilgili öğrenciyi sınavdan çıkarır.

  6. Gerekli görülen hallerde sınavlar ilgili Bölüm Başkanlığı kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

  7. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan ya da kopya çektiği sonradan anlaşılan öğrenciye ilgili sınavdan (FF) sıfır (0,00) notu verilir. Bu öğrenciye ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

  8. Kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya sınav sırasında genel düzeni bozan öğrenciler hakkında tutanak tutulur, sınavları iptal edilir ve o kişiler hakkında yasal işlem uygulanır.

  9. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

  10. Engelli öğrenciler için öğrencinin ihtiyaç belirtmesi halinde sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli sınav düzenlemeleri yapılabilir.