Mazeret Sınavları

Mazeret Sınavı Nedir?

Mazeret sınavları; haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan ve sınavdan sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili Yönetim kurullarınca kabul edilmesi halinde, öğrencinin katılmadığı ara sınavlar o yarıyıl içinde ilgili Yönetim Kurulunun belirlediği tarihler arasında yapılan sınavdır.(MADDE 23 – 1/ç )

Hangi Sınavların Mazeret Sınavı Yapılır?

Mazeret Sınavına Katılabilmek İçin Haklı ve Geçerli Nedenler Nelerdir?

 1. Sağlık sorunu yaşayan ve bu durumu sağlık raporu ile belgelendirmek,
 2. Öğrencinin, heyet raporu ile belgelenmiş uzun süreli sağlık sorununun olması,
 3. Kendisinin veya birinci derece yakınları olan anne, baba, kardeş, eş veya çocuğundan birinin doğal bir afete maruz kalması ve öğrencinin bunu belgelemesi,
 4. Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı ve bunlara bakacak başka kimsenin bulunmaması hali,
 5. Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
 6. Öğrencinin tutukluluk veya mahkûmiyet hali,
 7. 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
 8. Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak en fazla iki yarıyıl/bir yıl yurt içinde veya yurt dışında burs, staj ve araştırma imkânının doğması,
 9. Birinci fıkrada öngörülemeyen ancak ilgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği ve en çok iki yarıyılı aşmayacak diğer gerekçelerin ortaya çıkması.(MADDE 21, 23, 24, 32)

Mazeret Sınavı’na Nasıl Başvurulur?

Haklı ve geçerli nedenlerde belirtilen bir durumunuzun söz konusu olması durumunda aşağıdaki bağlantıda  yer alan örnek "Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi"  ile mazeret sınavı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Öğrenciler İçin Dilekçe Örnekleri

 • Dilekçenizi mavi tükenmez kalemle doldurarak şahsen Öğrenci İşleri bürosuna teslim ediniz.
 • Dilekçenizi kargo ile göndermeniz durumunda öncesinde renkli olarak PDF formatında taratarak bigaubfcomu.edu.tr adresine e-posta ile gönderiniz.
 • Kargo için mutlaka PTT Kargo’yu tercih ediniz.

Başvurunuz Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve başvuru sonuçları Fakültemiz internet sayfasının duyurular kısmında ilan edilecektir.