Diploma Alımı & Kayıt Sildirme

Diploma Alımı & İlişik Kesme İşlemleri

Diploma Alımı

 1. Diplomalar yalnızca öğrencinin kendisine veya noter ile vekalet verdiği kişilere verilir.
 2. Diploma almaya gelmeden önce Fakültemiz Öğrenci işleri Bürosunu arayarak (0286 335 88 25) diplomanızın hazır olduğunu teyit ediniz. (Mezuniyet Töreni Sonrası alınacak diplomalar için)
 3. Lise Diplomasının aslı kendisinde olan öğrencilerin diplomalarının aslını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 4. Diplomasını deri kab ile almak isteyen öğrencilerimizin, aşağıdaki hesap numarasına diploma kabı ücreti yatırması gerekmektedir.
 5. Ödeme yapılırken isim, soyisim, T.C. Kimlik Numarası ve satın alınmak istenilen ürün adının açıklama kısmında yer alması gerekmektedir.
 6. Uluslararası mezun öğrencilerin www.turkiyemezunlari.gov.tr adresinden Türkiye Mezunları Bilgi Formu'nu doldurmaları ve formu diploma alımında öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenci İşlerine Teslim Edilecek Belgeler

 1. Diploma kabı ücreti yatırdığına dair banka dekontu (Dekontta Ad-Soyad ile T.C. Kimlik No Yazmalıdır)
 2. Öğrenci Kimliği
 3. Öğrenci Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi ( Yalnızca kendi isteği ile kaydını sildiren öğrenciler için! Aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.)
 4. Türkiye Mezunları Bilgi Formu (Mezun Olan Ulsulararası Öğrenciler İçin)
 5. Daha önce Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrencilerimizin Diplomalarını alabilmeleri için aldıkları Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını teslim etmeleri zorunludur.

Öğrenci Cübbe

IBAN : TR46 0001 0022 9412 1577 4850 75
Hesap Adı : Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Fiyat : 350,00 ₺


Diploma Kabı

IBAN : TR09 0001 0022 9412 1577 4850 62
Hesap Adı : Matbaa Döner Sermaye İşletmesi
Fiyat : 150,00 ₺

Mezun Olan Uluslararası Öğrenciler

Mezun Bilgi Formu

 1. Uluslararası öğrenci (burslu veya burssuz) mezuniyeti hak ederek diplomasını almak üzere ilgili birime başvurur.
 2. Üniversitesinin ilgili birimi, diplomayı teslim etmeden önce öğrencinin www.turkiyemezunlari.gov.tr adresine girerek Türkiye Mezunları Portalına(TMP) üye olduğundan emin olur.
 3. Öğrenci portala üye olarak kişisel, eğitim, iletişim ve diğer bilgilerini girer. Bilgilerini girdikten sonra “Eğitim Bilgileri” sekmesinden ilgili eğitim ile aynı satırda bulunan “Mezuniyet Formu” yazısına tıklayarak formu indirir.
 4. İndirdiği formu yazdırır, imzaladıktan sonra mezun olduğu kurumun ilgili birimine teslim eder.
 5. İlgili birim teslim edilen belgeyi resmi yazı vasıtasıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına iletir.
İmza aşamasına kadar öğrenci tarafından gerçekleştirilecek tüm işlemler web sayfası üzerinden gerçekleştirilmelidir. Mezun Bilgi Formu elle doldurulmamalıdır. Geçmişte ve/veya farklı kurumlara gönderilmek üzere hazırlanan formlar kullanılmamalıdır.

Kayıt Sildirme

 1. Öğrencilerimiz kendi istekleri ile mevcut kayıtlarını sildirebilmektedirler.
 2. Kayıt sildirmek için aşağıdaki dilekçe ile şahsen (veya noterden vekalet verilen kişi aracılığı ile) öğrenci işleri bürosuna başvurabilirsiniz.

Ekler

Öğrenci Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi.pdf