Mezun Öğrencilerimiz

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Bu Bölümden mezun olan öğrenciler; ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, dış ticaret sermaye şirketleri, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketleri, ulusal ve uluslararası perakende sektörü, uluslararası perakende sektörü, taşıma ve lojistik firmaları, turizm firmaları gibi firmalarda çalışma imkânına sahip olmaktadırlar.

Ayrıca mezunlarımız Kalkınma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve tüm özel ve kamu bankalarında çalışma fırsatı bulabilirler. Mezunlarımız işletmelerin muhasebe, haberleşme, gümrük işleri gibi bölümlerinde çalışma imkânı bulabilecekleri gibi, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin dış temsilcilikleri, konsolosluklar ve Elçilikler ve Avrupa Birliği Projeleri’nde görev alma ve Ulusal ve Uluslararası Banka ve Sigorta şirketlerinde, Borsa ve Aracı Kurumlarda, Danışmanlık firmalarında Uzman yardımcısı ve uzman olarak çalışma imkânına sahip olacaklardır.

Finans ve Bankacılık Bölümü

Küreselleşen dünyada finans piyasaları ekonomik istikrar ve etkinliğin temelinde yer almaktadır. Bu noktada Finans ve Bankacılık sektörü piyasadaki diğer tüm sektörler ile etkileşim halindedir ve hemen her kurumsal şirketin bu alanda yetişmiş ve donanımlı bilgiye sahip elemana ihtiyacı doğmaktadır. Bu bağlamda Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Bankacılık ve Finans Bölümü mezunları hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda yoğun talep göreceklerdir. Öğrencilerimiz mezun olduklarında finansal piyasalar, bankacılık sistemi işleyişi, uluslararası finans ve bankacılık sistemi, ekonomi, ticaret, matematik konularında donanımlı bilgiye sahip olacaklarında geniş bir yelpazede istihdam olanaklarına sahip olacaklardır.

Program mezunları, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, TC Merkez Bankası gibi devlet kuruluşlarında, Uluslararası Finans ve Kredi Kuruluşlarında, Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi ile Uğraşan Şirketlerde, Danışmanlık Şirketlerinde, Leasing Şirketlerinde ve finans alanında çalışan pek çok özel şirkette, Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarında, Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Kalkınma Bankalarında, Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Yatırım Bankalarında, Yabancı Sermayeli Bankalarda, Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Katılım Bankalarında çalışabilmektedirler.

Mezun Bilgi Sistemi

Ekler

Mezun Öğrencilerimiz (08.12.2020).pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)