Kurumsal Bilgiler

Misyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin misyonu, eğitim verilen tüm alanlarla ilgili olarak literatürün sahip olduğu bilgi birikimini zenginleştirmek ve elde edilen bilgi ve deneyimleri öğrencilerine ve akademik faaliyetlerine yansıtan bir eğitim vermektir.

Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin vizyonu, eğitim verilen alanlarla ilgili olarak orta ve uzun vadede ülkemizin bilimsel ve eğitsel gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları gerçekleştirmek, alanıyla ilgili ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmek, diğer Uygulamalı Bilimler Fakülteleri arasında önde gelen bir konuma sahip olmak ve hem öğrenci hem de akademisyenlerine yaşam boyu öğrenme bağlamında zengin olanaklar sunarak ayrıcalıklı bir eğitim-öğretim, araştırma ortamı oluşturmaktır.

Amaçlar ve Hedefler

Fakültemiz Stratejik Eylem Planı kapsamında amaç ve hedeflerimiz,

  • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.

  • Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.

  • Örgüt iklimini güçlendirecek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

  • Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Üniversitemizin imkanları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

  • Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek.

  • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelerdeki eşdeğer birimlere önderlik etmek.

Organizasyon Şeması

Fakültemiz  organizasyon şemasına aşağıdaki PDF dosyasından ulaşılabilmektedir.

Fiziki ve Teknik İmkanlar

Fakültemiz fiziki ve teknik imkanları hakkındaki detaylı bilgilere Faaliyet Raporlarından ulaşılabilmektedir.

İkili İşbirlikleri ve Protokoller

Kurum/İşletme Adı Detaylı Bilgi
AKINSOFT Tıklayınız
AKEAD Yazılım A.Ş. Tıklayınız
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tıklayınız
Doğa Koleji Tıklayınız

Kurumsal Swot Analizi

Fakültemiz SWOT analizi Stratejik Eylem Planında bulunmaktadır.

Birim Faaliyetleri

Haberler Etkinlikler Duyurular

Oryantasyon Faaliyetleri

# Başlık Tarih
1 Fakültemizde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı oryantasyon Programı Yapıldı 15.10.2019
2 Fakültemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi oryantasyon Programı Düzenlendi 05.10.2018
3 Fakültemizde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Oryantasyon Programı Yapıldı 09.10.2020

Öğrenci Sayıları

 Fakültemiz öğrenci sayılarına Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden anlık olarak çeşitli kriterler ile ulaşılabilmektedir. Sayılara ulaşmak için tıklayınız.

Ekler

Fakülte Organizasyon Şeması.pdf
Kurumsal Bilgiler-Bankacılık ve Finans Bölümü.pdf
Kurumsal Bilgiler-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)