İç ve Dış Paydaşlar

İç ve Dış Paydaşlarımız

Fakültemiz paydaşları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler ve diğer resmi kuruluşlar,
 • Yüksek Öğretim Kurulu,
 • Üniversitelerarası Kurul,
 • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
 • Özel Sektör Kuruluşları (Doğtaş, İÇDAŞ, Dardanel vb.),
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Stajyer öğrenci istihdam eden işverenler,
 • Bankalar,
 • Akademik personelimiz ve aileleri,
 • İdari personelimiz ve aileleri,
 • Öğrencilerimiz ve aileleri,
 • Mezunlarımız ve aileleri.

İç ve Dış Paydaş Anketleri

# Anket Adı Bağlantı
1 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Dış Paydaş Anketi  Tıklayınız
2 Kalite Güvencesi Kapsamında İdari Personel Memnuniyet Anketi  Tıklayınız
3 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Stratejik Plan Değerlendirme Anketi  Tıklayınız
4 Bankacılık ve Finans Bölümü Stratejik Plan Değerlendirme Anketi  Tıklayınız

Ders ve Öğretim Elamanı Değerlendirme Anketi

Her dönem sonunda Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden yapılmaktadır. Sonuçlar için tıklayınız.

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Kapsamında uygulanan Akademik Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)