İç Kontrol Standartları

Fakültemiz iç kontrol standartları çalışmalarına aşağıdaki PDF dosyalarından ulaşılabilmektedir.

Görev Dağılımları

Açıklama Bağlantı
Fakülte Yönetimi  Tıklayınız
Komisyonlar, Koordinatör ve Temsilciler  Tıklayınız
Bölüm Staj Komisyonları  Tıklayınız
Akademik Danışmanlar  Tıklayınız
İdari Personel Görev Dağılımları ve İletişim Bilgileri  Tıklayınız

Formlar ve Belgeler

Açıklama Bağlantı
Personel İçin Formlar  Tıklayınız
Öğrenci için Örnek Form ve Dilekçeler  Tıklayınız
Bölüm/Program Denklik Yazıları  Tıklayınız

 

Ekler

2017-BUBYO Faaliyet Raporu.pdf
2018-Biga UBF Faaliyet Raporu.pdf
2019-Biga UBF Faaliyet Raporu.pdf
2020-Biga UBF PÜKO Döngüsü.pdf
2020-Biga UBF-İç Kontrol Standartları Eylem Planı.pdf
Biga UBF - Birim - Görev Tanımı.pdf
Biga UBF - İş Akış Şemaları.pdf
Biga UBF - İşten Ayrılma Raporu.pdf
Biga UBF - Personel Görev Tanımları.pdf
Biga UBF-Bankacılık ve Finans Bölümü-BİDR.pdf
Biga UBF-KIDR.pdf
Biga UBF-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü-BİDR.pdf
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0).pdf
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu(Sürüm 1.0).pdf
Öz Değerlendirme Raporu-Bankacılık ve Finans Bölümü.pdf
Öz Değerlendirme Raporu-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)