Stratejik Eylem Planı

Üniversitemiz Stratejik Eylem Planı

Doküman Bağlantı
2018-2022 ÇOMÜ Stratejik Eylem Planı Tıklayınız
2021-2025 ÇOMÜ Stratejik Eylem Planı Tıklayınız
2024-2028 ÇOMÜ Stratejik Eylem Planı Tıklayınız

Birim Stratejik Eylem Planı

Doküman Bağlantı
2018-2022 Biga UBF Stratejik Eylem Planı Tıklayınız
2021-2025 Biga UBF Stratejik Eylem Planı Tıklayınız
2024-2028 Biga UBF Stratejik Eylem Planı Tıklayınız

Bölüm Stratejik Eylem Planları

Doküman Bağlantı
2018-2022 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Stratejik Eylem Planı Tıklayınız
2021-2025 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Stratejik Eylem Planı Tıklayınız
2024-2028 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Stratejik Eylem Planı Tıklayınız
2018-2022 Bankacılık ve Finans Bölümü Stratejik Eylem Planı Tıklayınız
2021-2025 Finans ve Bankacılık Bölümü Stratejik Eylem Planı Tıklayınız
2024-2028 Finans ve Bankacılık Bölümü Stratejik Eylem Planı Tıklayınız
2021-2025 Biga UBF Stratejik Plan İzleme Raporu Tıklayınız

Bölüm Performans Göstergeleri

Doküman Bağlantı
2021-2025 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri Tıklayınız
2024-2028 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri Tıklayınız
2021-2025 Finans ve Bankacılık Bölümü Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri Tıklayınız
2024-2028 Finans ve Bankacılık Bölümü Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri Tıklayınız
2022 Yılı Stratejik Plan İzleme Verileri Raporu Tıklayınız
2023 Yılı Stratejik Plan İzleme Verileri Raporu Tıklayınız

Bölüm Stratejik Plan Değerlendirme Anketleri

Anket Başlığı Bağlantı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Stratejik Plan Değerlendirme Anketi Tıklayınız
Finans ve Bankacılık Bölümü Stratejik Plan Değerlendirme Anketi Tıklayınız