Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu

Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu

Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu

Unvanı Adı Soyadı Komisyon Görevi İdari Görevi
Prof. Dr. Nur Dilbaz Alacahan Başkan

FB Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Tuğdem Saygın Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Esra Demirel Üye  

Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu Faaliyetleri

Tarih Komisyon Toplantısı Belge / Bağlantı
30.05.2024
Sosyal Transkript Yönergesi ve Uygulama Esasları Toplantısı Yapıldı

Bağlantı

Ekler

Sosyal Transkript Yönergesi ve Uygulama Esasları.pdf