Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu ve Faaliyetleri

Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu ve Faaliyetleri

Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu

Unvanı Adı Soyadı Komisyon Görevi İdari Görevi
Doç. Dr. Ebru Kanyılmaz POLAT Başkan

Dekan Yard.

UTL Bölüm Bşk. Yard.

Doç. Dr. Ünzüle KURT Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Barış ALBAYRAK Üye FB Bölüm Bşk. Yard.

Öğrenci Akademik Danışmanlığı Faaliyetleri

Tarih Komisyon Toplantısı Belge / Bağlantı
13.03.2024
Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Bağlantı

13.03.2024
Akademik Danışmanlar Toplantısı Yapıldı

Bağlantı

30.05.2024 Sosyal Transkript Yönergesi ve Uygulama Esasları Toplantısı Yapıldı Bağlantı