İç Kontrol

Broşürler

Doküman Bağlantı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü Tıklayınız

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

Doküman Bağlantı
2019 Yılı Tıklayınız
2020 Yılı Tıklayınız
2021 Yılı Tıklayınız
2022 Yılı Tıklayınız

Standartlar

Doküman Bağlantı
Kamu Hizmet Standartları Tablosu Tıklayınız
İç Kontrol Standartları Eylem Planı Tıklayınız

Görev Tanımları

Doküman Bağlantı
Birim Görev Tanımları Tıklayınız
Personel Görev Tanımları Tıklayınız

İş Akış Şemaları

Doküman Bağlantı
Yazı İşleri Birimi İş Akış Şemaları Tıklayınız
Öğrenci İşleri Birimi İş Akış Şemaları Tıklayınız
Personel İşleri Birimi İş Akış Şemaları Tıklayınız
Mali İşler Birimi İş Akış Şemaları Tıklayınız

Birim Bütçe Analiz Çalışmaları

Doküman Bağlantı
12.10.2021 Tarihli Birim Bütçe Analizi ve Toplantı Tutanakları Tıklayınız

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Doküman Bağlantı
Risk Değerlendirme Raporu Talep Yazısı Tıklayınız
Risk Değerlendirme Ekibi Tıklayınız
Risk Değerlendirme Raporu Tıklayınız

Akademik Performans

Bölüm Adı Bağlantı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tıklayınız
Finans ve Bankacılık Tıklayınız

Faaliyet Raporu

Doküman Bağlantı
2017 Yılı Faaliyet Raporu Tıklayınız
2018 Yılı Faaliyet Raporu Tıklayınız
2019 Yılı Faaliyet Raporu Tıklayınız
2020 Yılı Faaliyet Raporu Tıklayınız
2021 Yılı Faaliyet Raporu Tıklayınız
2022 Yılı Faaliyet Raporu Tıklayınız

Özdeğerlendirme Raporu

Bölüm/Rapor Adı Bağlantı
2019 Yılı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Özdeğerlendirme Raporu Tıklayınız
2020 Yılı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Özdeğerlendirme Raporu Tıklayınız
2020 Yılı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Program ÖDR Değerlendirme Kilavuzu Tıklayınız
2021 Yılı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Özdeğerlendirme Raporu Tıklayınız
2022 Yılı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Özdeğerlendirme Raporu Tıklayınız
2019 Yılı Finans ve Bankacılık Bölümü Özdeğerlendirme Raporu Tıklayınız
2020 Yılı Finans ve Bankacılık Bölümü Özdeğerlendirme Raporu Tıklayınız
2020 Yılı Finans ve Bankacılık Program ÖDR Değerlendirme Kılavuzu Tıklayınız
2021 Yılı Finans ve Bankacılık Bölümü Özdeğerlendirme Raporu Tıklayınız
2022 Yılı Finans ve Bankacılık Bölümü Özdeğerlendirme Raporu Tıklayınız
2020 Yılı Fakülte Programlarının Öz Değerlendirme Raporlarının Genel Değerlendirmesi Tıklayınız
2021 Yılı Fakülte Programlarının Öz Değerlendirme Raporlarının Genel Değerlendirmesi Tıklayınız

Kurumiçi Değerlendirme Raporu

Doküman Bağlantı
2019 Yılı Kurumiçi Değerlendirme Raporu Tıklayınız
2020 Yılı Kurumiçi Değerlendirme Raporu Tıklayınız
2021 Yılı Kurumiçi Değerlendirme Raporu Tıklayınız
2020 Yılı Kurumiçi Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi Tıklayınız
2021 Yılı Kurumiçi Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi Tıklayınız

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)