Bologna AKTS Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzları
Bologna AKTS-ECTS Eğitim Bilgi Sistemi İyileştirme Kılavuzu

Ekler

1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav.pdf
10 - Sınav Notu İtiraz Degerlendirme Tutanagi Sınav Komisyonu.pdf
11 - Sınav Notu İtiraz Degerlendirme Tutanagi Ögretim Elemanı.pdf
12 - Sınav Sonuclarinin Yeniden Degerlendirilmesi.pdf
2 - Bologna AKTS-ECTS Eğitim Bilgi Sistemi İyileştirme Kılavuzu.pdf
3 - Öğretim Yöntem ve Teknikleri Örnekleri.pdf
4 - Ders Bilgi Paketlerinde “Değerlendirme’’.pdf
5 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Ölçme ve Değerlendirme.pdf
6 - Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri.pdf
7 - Sınav Sonuçlarının Yeniden Değerlendirilmesi İçin Başvuru Dilekçesi.pdf
8 - UBYS-Not Düzeltme Form Örneği.pdf
9 - Örnek Sınav Kağıdı Şablonu.pdf