Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğrencilerine Duyuru

1) Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınavına Giriş Hakkı 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinin Giriş Sınavı Başvuru Şartları ile ilgili 6.maddesinin c şıkkı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri ile diğer fakültelerin en az dört yıllık dış ticaret, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, uluslararası lojistik ve taşımacılık, matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Böylelikle Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezun öğrencilerimiz Ticaret Uzman Yardımcılığı sınavına girmeye hak kazanmışlardır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği

2) Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü Öğrencilerine Öğretmenlik Hakkı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları (20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı) Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü öğrencilerine öğretmen olma yolu açılmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Öğretmenlik Alanları

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)