Finans ve Bankacılık Bölümü Kalite Güvencesi Toplantısı Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin kalite güvencesi çalışmaları kapsamında Finans ve Bankacılık Bölümü kalite güvencesi toplantısı gerçekleştirildi.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Dilbaz Alacahan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Sönmez, Arş. Gör. Esra Demirel ve Arş. Gör. Oğuz Cicak katıldı. Toplantıda 2020 yılına ait öz değerlendirme raporlarının hazırlanması ve UMIS-ÜYBS Öz Değerlendirme sistemine yüklenmesi çalışmaları incelenmiştir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)