Fakültemiz ile AKEAD Yazılım A.Ş. Arasında Protokol İmzalandı

Fakültemiz, 27 Eylül 2019 tarihinde öğrencilerimize önemli faydalar sağlayacak, onları iş yaşamına hazırlayacak, dijital çağın gereklerine uyumlu, donanımlı kılacak bir protokole imza atmıştır.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile AKEAD Yazılım A.Ş. arasında Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, Dr. Öğr. Üyesi Seda Yavuzaslan Söylemez tarafından verilen “Satın alma ve Stok Yönetimi” dersinin yürütüleceği bilgisayar laboratuvarındaki 40’ı aşan bilgisayara AKEAD Yazılım A.Ş. tarafından ERP yazılımı yüklenmiştir. Bu sayede öğrencilerimizin ilgili dersin kapsamında bilgi birikimlerini arttırmak, onları Endüstri 4.0-Dördüncü Sanayi Devriminin gereklerine uygun olarak yetiştirmek, iş hayatlarına daha donanımlı şekilde hazırlamak amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz bütün bir yıl boyunca dersleri hocaları ile birlikte bilgisayar üzerinde programı kullanmak suretiyle interaktif bir şekilde yürütecekleri gibi, periyodik olarak AKEAD Yazılım A.Ş. tarafından Biga’daki bütün Fakülte ve MYO öğrencilerinin de faydalanabileceği, ücretsiz sertifikalı eğitimler de düzenlenecektir.

Projenin hayata geçmesinde yoğun çaba harcayan, öncelikle projenin Üniversitemizdeki mimarı Dr. Öğretim Üyesi Seda Yavuzaslan Söylemez ve iş birliği için AKEAD Yazılım A.Ş. Genel Müdürü Sayın Murat Balta’ya Fakültemiz adına teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca güleryüzleri, günler süren yoğun çabaları için çok değerli firma yetkilileri AKEAD İş Ortağı/Türkiye Dağıtıcısı/ ERP KOBİ Danışmanı Sayın Tayfun Gökhan Soytan ve AKEAD ERP Danışmanı/KOBİ Ar-Ge İş Geliştirme Uzmanı Sayın Şafak Güler’e Üniversitemiz ve Fakültemiz adına çok teşekkür ederiz.