1915 Çanakkale Köprüsünün Faydaları Ortaya Konuldu

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yener PAZARCIK danışmanlığında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Mehmet GÜRTÜRK tarafından yürütülen “Çanakkale-Balıkesir Çıkışlı Çok Modlu Lojistik Faaliyetlerinde 1915 Çanakkale Köprüsünün Rolü” adlı Nitel Araştırma Medotunun benimsendiği Yüksek Lisans Tez çalışması kapsamında belirlenen Belediye Başkanları, Oda ve Borsa Başkanları, İşletmelerin Lojistik Sorumluları, STK Temsilcileri ve Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin KANTEN ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirdi. Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin KANTEN ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda ortaya konulan bulguların bazıları şu şekildedir;

Bilindiği üzere, Çanakkale 1915 Köprü projesi 324 km’lik Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun kilit parçasını oluşturuyor. Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük Karayolu Ulaştırma Filosuna sahip olması ve Türk Lojistik Sektörünün gelişimi göz önüne alındığında; Çanakkale 1915 Köprü Projesinin taşıdığı stratejik önem ve katkılar şu şekilde özetlenebilir:

  • Çanakkale 1915 Köprü projesi Türkiye’nin Ulaştırma ve Lojistik alanında yakın geçmişte gerçekleştirmiş olduğu; Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Hızlı Tren hatları, Lojistik üsler, Uluslararası İstanbul Havalimanı, Otoyollar, Yeni İpek Yolu gibi stratejik yatırım zincirlerinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır.
  • Çanakkale 1915 Köprüsünün tamamlanmasıyla bu karayolu hattının Gebze-İzmir Otoyolu’na bağlanma süreci gerçekleşmiş ve Marmara Bölgesini çevreleyen otoyol zincirinin halkaları da birleştirilmiş olacak.
  • Köprünün açılmasıyla İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yük hafifleyecek.
  • Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi’nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek.
  • Proje’nin hizmete girmesiyle birlikte, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk süresi açısından kazanımlar sağlanacak.
  • İthalat ve ihracatımıza ilişkin ulaştırma ve lojistik süreçlerindeki zaman maliyetleri azalacak.
  • Özellikle Ege, Batı Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu’nun Batı bölümünde yer alan lojistik merkezlerin Avrupa bağlantısı daha hızlı bir biçimde sağlanmış olacak.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)