İdari Personel
Adı Soyadı/Ünvanı Görevi/Birimi  Dahili Telefon E-posta
Hayri ÇÜREN
Fakülte Sekreteri
  1180 hayricurencomu.edu.tr
Mehmet DEĞİRMENCİ
Teknisyen
  • Evrak Kayıt
  • Taşınır Kayıt Kontrol
1248 mehmetdegirmencicomu.edu.tr
Elmas GÜNDÜZ
Bilgisayar İşletmeni
  • Bölüm Sekreterliği
  • ABD Sekreterliği
1301 elmaskekevecomu.edu.tr
Adem SAÇAN
Memur
  • Muhasebe
  • Satınalma
1168 ademsacancomu.edu.tr
Tolga KUZU
Bilgisayar İşletmeni
  • Öğrenci İşleri
  • Personel İşleri
1301 tolgakuzucomu.edu.tr
Yakuphan DANYILDIZ
Memur
  • Öğrenci İşleri
1248 yakuphandanyildizcomu.edu.tr
Celal DENİZ
  • Hizmetli
1301