Staj İşlemleri

 Fakültemiz staj işlemleri aşağıda belirtilen esaslara ve takvime göre yapılacaktır.

ÖĞRENCİLERİMİZİN STAJININ ZORUNLU OLDUĞUNU BELİRTEN YAZI STAJ YERİ KABUL FORMLARINA EKLENMİŞTİR.

BÖLÜM STAJ KOMİSYONLARI

İLETİŞİM İÇİN : bubfstajcomu.edu.tr

#

İLGİLİ KİŞİ/BİRİM

YAPILACAK İŞLEM

TARİH

1

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİ

  1. Staj Yeri Kabul Formu’nu çalışacağınız günsayısına uygun olan aşağıdaki PDF dosyasından indirerek çıktı alınız.
  1. Staj Yapacağınız kurum/işletme ye formu doldurarak onaylatınız.
  2. Staj Yeri Kabul Formu’na
  • Kimlik Fotokopisi
  • SGK Provizyon Sorgulama Belgesi (Genel Sağlık Sigortası Durumu Belgesi)
    - E-Devlet internet sitesinden veya SGK Müdürlüklerinden alınabilir.
  • İSG Eğitimi Sertifika Fotokopisini
  • İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu (Öğrenci stajda ücret alacaksa 2 nüsha hazırlanacaktır. Bir nüsha Fakültede diğeri İşyerine verilecektir.)

ekleyerek danışmanınıza imza karşılığında teslim ediniz.

Danışman listesi için tıklayınız.

 

17 Mayıs - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında.

2

DANIŞMAN

Teslim aldığınız Staj Yeri Kabul Formlarını Staj Komisyonu Başkanı’na teslim ediniz.

En geç

19 Haziran 2019 mesai saati bitimine kadar.

3

STAJ KOMİSYONU BAŞKANI

Başvuru formları incelenerek kabul edilen formlar Muhasebe bürosuna teslim edilir.

En geç

26 Haziran 2019 mesai saati bitimine kadar.

4

MUHASEBE BÜROSU

SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerini hazırlayarak öğrencilerin Staj Yeri Kabul Formu’nda belirttiği e-posta adresine PDF olarak gönderir.

En geç

28 Haziran 2019 mesai saati bitimine kadar.

5

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİ

Staj dosyası aşağıda yer alan dosyalardan PDF olarak temin edilir. Çıktısı alınır.

Aşağıda yer alan staj takvimine uygun olarak stajına başlar.

01 Temmuz 2019

6

STAJINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİ

Biten staja ait staj dosyaları danışmana imza karşılığında teslim edilir.

 

Danışman listesi için tıklayınız.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başlamasını takip eden ilk 2 hafta içerisinde.

7

STAJ KOMİSYONU

Stajın değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı.

Ekim 2019 ayı içerisinde.

8

STAJI KABUL EDİLMEYEN ÖĞRENCİ

Dilekçe ile dekanlığa müracaat edilir.

Staj Komisyonu değerlendirme sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde

9

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Staj Komisyonu değerlendirme sonuçlarının Rektörlüğe bildirilmesi

İtiraz süresinin sona ermesini takip eden 5 iş günü içerisinde

10

STAJI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ

Transkript üzerinden staj dersi durumunun kontrol edilmesi

 

Ekler

Biga UBF - Haftada 5 Gün Çalışacaklar İçin 2019 Yılı Staj Takvimi .pdf
Biga UBF - Haftada 6 Gün Çalışacaklar İçin 2019 Yılı Staj Takvimi .pdf
Biga UBF Staj Dosyası 2019.pdf
Staj Uygulama Esasları_22_05_2018.pdf