Diploma Alımı & İlişik Kesme
 1. Diplomalar yalnızca öğrencinin kendisine veya noter ile vekalet verdiği kişilere verilir.
 2. Diploma almaya gelmeden önce Fakültemiz Öğrenci işleri Bürosunu arayarak (0286 335 87 38 / Dahili: 1301) diplomanızın hazır olduğunu teyit ediniz.(Mezuniyet Töreni Sonrası alınacak diplomalar için)
 3. Lise Diplomasının aslı kendisinde olan öğrencilerin diplomalarının aslını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 4. Ziraat Bankası'nın aşağıdaki hesap numaralarından birine Diploma veya geçici mezuniyet belgesi almak için 40 TL diploma kabı ücreti yatırılması gerekmektedir.  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi
Çanakkale Kordon Şubesi TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03

Diploma Alımında Öğrenci İşlerine Teslim Edilecek Belgeler

 • Diploma kabı ücreti yatırdığına dair banka dekontu veya ATM Fişi
  (ATM Fişinde Ad-Soyad ile T.C. Kimlik No Yazmalıdır)
 • Öğrenci Kimliği
 • Taşıt Tanıtım Pulu ( alınmışsa )
 • Kütüphaneden varsa kitap borcunuzu sildiriniz. İlişik Kesme formuna işletiniz.
 • İlişik Kesme Formu (İlgili birimlerce imzalanmış olması, Form aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.)

Daha önce Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrencilerimizin Diplomalarını alabilmeleri için aldıkları Geçici Mezuniyet Belgesinin aslını geri getirmeleri zorunludur.

Ekler

İlişik Kesme Formu.pdf