2018 Yılı Staj İşlemleri

 Fakültemiz staj işlemleri aşağıda belirtilen esaslara ve takvime göre yapılacaktır.

İLETİŞİM İÇİN : bubfstajcomu.edu.tr

#

İLGİLİ KİŞİ/BİRİM

YAPILACAK İŞLEM

TARİH

1

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİ

  1. Staj Yeri Kabul Formu’nu http://bigaubf.comu.edu.tr

adresinden indirerek çıktı alınız.

  1. Staj Yapacağınız kurum/işletme ye formu doldurarak onaylatınız.
  2. Staj Yeri Kabul Formu’na
  • Kimlik Fotokopisi
  • SGK Provizyon Sorgulama Belgesi (Genel Sağlık Sigortası Durumu Belgesi)
  • İSG Eğitimi Sertifika Fotokopisini
  • İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu (Öğrenci stajda ücret alacaksa 2 nüsha hazırlanacaktır. Bir nüsha Fakültede diğeri İşyerine verilecektir.)

ekleyerek danışmanınıza imza karşılığında teslim ediniz.

Danışman listesi için tıklayınız.

En geç

01 Haziran 2018 mesai saati bitimine kadar.

2

DANIŞMAN

Teslim aldığınız Staj Yeri Kabul Formlarını Staj Komisyonu Başkanı’na teslim ediniz.

En geç

05 Haziran 2018 mesai saati bitimine kadar.

3

STAJ KOMİSYONU BAŞKANI

Başvuru formları incelenerek kabul edilen formlar Muhasebe bürosuna teslim edilir.

En geç

08 Haziran 2018 mesai saati bitimine kadar.

4

MUHASEBE BÜROSU

SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerini hazırlayarak öğrencilerin Staj Yeri Kabul Formu’nda belirttiği e-posta adresine PDF olarak gönderir.

En geç

22 Haziran 2018 mesai saati bitimine kadar.

5

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİ

Staj dosyası http://bigaubf.comu.edu.tr adresinden PDF olarak temin edilir. Çıktısı alınır.

Aşağıda yer alan staj takvimine uygun olarak stajına başlar.

25 Haziran 2018

6

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİ

Biten staja ait staj dosyaları danışmana imza karşılığında teslim edilir.

 

Danışman listesi için tıklayınız.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başlamasını takip eden ilk 2 hafta içerisinde.

7

STAJ KOMİSYONU

Stajın değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı.

Ekim 2018 ayı içerisinde.

8

STAJI KABUL EDİLMEYEN ÖĞRENCİ

Dilekçe ile dekanlığa müracaat edilir.

Staj Komisyonu değerlendirme sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde

9

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Staj Komisyonu değerlendirme sonuçlarının Rektörlüğe bildirilmesi

İtiraz süresinin sona ermesini takip eden 5 iş günü içerisinde

10

STAJI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ

Transkript üzerinden staj dersi durumunun kontrol edilmesi

 

Ekler

Biga UBF 2018 Staj Dosyası.pdf
Biga UBF İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu.pdf
Biga UBF Staj Muafiyet Formu.pdf
Biga UBF Staj Yeri Kabul Formu 2018.pdf
Staj Uygulama Esasları_22_05_2018.pdf