Tarihçe

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin kuruluşu, Üniversitemiz Senatosunun 22/02/2010 tarih 2/12 sayılı kararı ile önerilmesi üzerine ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 03/07/2011 tarih 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulması ile gerçekleşmiştir.

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak 11/05/2017 tarihinde alınan Yüksekokul Kurul Kararı ile 12/05/2017 tarihinde Fakülte olma başvurusu yapılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunda görüşülüp onaylanan Fakülte olma başvurusu, 06/07/2017 tarih ve 75850160-101.01-520 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı ile başvurunun uygun görüldüğü ve yayınlanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiği belirtilmiştir. 06 Aralık 2017 tarih ve 30262 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla Yüksekokul, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Bankacılık ve Finans olmak üzere iki aktif bölüm bulunmaktadır. 2 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğr. Gör. akademik kadrosuna sahip olan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ilk öğrencilerini 2013 yılında alarak eğitim-öğretime başlamış, ilk mezunlarını 2016-2017 döneminde vermiştir.

Bankacılık ve Finans Bölümü, 1 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Arş. Gör. akademik kadrosu ile 60 öğrenci alarak ilk eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2017-2018 eğitim öğretim döneminde başlamıştır.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için inşa edilecek olan hizmet binasının ihalesi tamamlanmış olup, inşaatı devam eden binamızın 2019 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Fakültemizde yeni bölümler açılarak geleceğin ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip öğrenci yetiştirilmesi ile ülkemizin kalkınma ve büyümesine destek sağlanması hedeflenmektedir.