Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü Ad Değişikliği

20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra hızla artan dünya ticareti, ticaretin liberalleşmesi, mal ve hizmetlerin hızlı akışı, mal ve hizmetlere yönelik bitmek tükenmek bilmeyen talep ve bunun paralelinde ortaya çıkan kitlesel üretim, şirketlerin büyümesine ve küreselleşmesine yol açmış, bunun neticesinde işletmelerin ve işletme işlevlerinin (üretim, finans, insan kaynakları, pazarlama vs.) etkin ve verimli şekilde yönetilmesi sorunu ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.

Dünya'da ve ülkemizde bu alanlara spesifik olarak eğitim verilmesi gelişen ekonomik ortamla birlikte kaçınılmaz olmuştur. Zira ticaretin ve işletmeciliğin uluslararasılaşması akabinde lojistik konusunun da bu özelliği taşımasını zorunlu kılmıştır. Ülkemiz bu anlamda lojistik alanında hizmet veren pek çok irili ufaklı işletmeye de ev sahipliği yapmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü programı'nın temel amacı mezunların; uluslararası ticaret ve bu ticaretin vazgeçilmez unsuru olan lojistik konusu ile ilgili olarak dünya'da oluşmuş literatürün tamamını kazanmalarının akabinde iş yaşamına dâhil olduklarında karşılaşabilecekleri sorunları çözerken, analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla stratejik düşünmeyi prensip haline getirmelerinin ve ticaretin uluslararası boyutunda edindikleri bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemelerinin yanında uluslararası alanda öğrenilenleri çalıştıkları organizasyonlar bağlamında analiz etme, yorumlama, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önermelerinin, öğrenilen kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamalarının, iş hayatında kalite ve verimlilik ilkelerini bilme ve uygulamalarının, iş etiğinin gereklerine uyma, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma ile bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olma ve bir yabancı dili kullanarak eğitim aldıkları alan ile ilgili bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmelerinin sağlanmasıdır. 

Bu bilgi, beceri altyapısının işletme bilim dalı birikimi ile güçlendirilerek verilmesi ile çok boyutlu bir eğitimin öğrencilere verilmesi ve ekonomi, lojistik ve işletme alanlarının uygun bir sentezi gerçekleştirilerek eğitim alan öğrencilere benzersiz bir eğitim ortamı sağlanacaktır.

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Selahattin KANTEN

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Doç. Dr. Yener PAZARCIK

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Dahili
 Doç. Dr.  Yener PAZARCIK 1179
 Dr. Öğr. Üyesi  Ebru KANYILMAZ POLAT 1167
 Öğr.Gör.  Yasin GÜLTEKİN 1212
 Öğr.Gör.  Muhammet KARANFİL 1168
 Öğr.Gör.  Kutlay ARTUÇ  
 Arş.Gör. Dr.  Mustafa KAPLAN 1172

 

Akademik Personelimizin özgeçmişlerine ulaşmak için tıklayınız.

Öğretim Planı

4 (Dört) yıllık öğretim süresince 8 (Sekiz) yarıyılda okutulan tüm dersleri görmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz.


Ders İçerikleri

Ders içeriklerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıda ders isimlerine tıklayınız.