Bankacılık ve Finans Bölümü

Küreselleşmenin yoğun yaşandığı alanların başında gelen finans piyasaları, özellikle 1980'li yıllardan sonra büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişimin birinci boyutu, finansal piyasa, finansal kurum ve finansal araçlar açısından yaşanan büyük çeşitliliktir. Diğer boyutu ise finans piyasaları uluslararası hareketliliğinin büyük bir ivme kazanması, başka bir deyişle hızla küreselleşmesi ve beraberinde getirdiği küresel rekabettir. Bu çerçevede etkin ve verimli çalışması iktisadi açıdan son derece önemli olan finans sektöründe, yaşanan çeşitliliğinin ve uluslararası rekabetin getirdiği güçlüklerle başa çıkabilecek ve/veya fırsatları değerlendirebilecek yüksek standartlarla donatılmış elemanlara eskisinden çok daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

Finansal derinleşmesi giderek artan Türkiye'de finansal hizmetler sektörünün rolü ve önemi daha da artmaktadır. Önceki yıllarda artan eleman ihtiyacını gerektiğinde branş dışı alanlardan sağlayan banka, sigorta ve aracı kurum vb. gibi finansal kurumların finansta uzmanlaşmış elemanlara ihtiyacı artmıştır. Bu bölümün temel amacı; para ve sermaye piyasalarında çalışan ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyaç  duyduğu donanıma sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı  nitelikleri olan insan gücünü yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Dahili
 Doç. Dr.  Nur DİLBAZ ALACAHAN 1170
 Dr. Öğr. Üyesi Barış ALBAYRAK 1171
 Dr. Öğr. Üyesi  Ünzüle KURT 1178
 Dr. Öğr. Üyesi  Rukiye SÖNMEZ 1167
 Arş.Gör.  Esra DEMİREL 1172

 

Akademik Personelimizin özgeçmişlerine ulaşmak için tıklayınız.

Öğretim Planı

4 (Dört) yıllık öğretim süresince 8 (Sekiz) yarıyılda okutulan tüm dersleri görmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz.


Ders İçerikleri

Ders içeriklerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıda ders isimlerine tıklayınız.