Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı

.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 14.03.2018 ve 21/03/2018 tarihli toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde beş programın daha açılması uygun görülmüştür.

Bu karar kapsamında Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim elemanları tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülecek olan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı’ na 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibariyle öğrenci alınması planlanmaktadır.