Girişimcilik Dersi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kapsamına Alındı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümümüzde okutulan Girişimcilik dersi, fakültemizin yaptığı başvuru sonucu KOSGEB tarafından Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamına alındı.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümümüzde okutulan Girişimcilik dersi, fakültemizin yaptığı başvuru sonucu KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamına alındı. Öğrencilerimiz, dersi başarıyla tamamlamaları durumunda Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanacak.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkemizde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla KOSGEB ile paydaş kurum/kuruluşların işbirliği ile düzenlenir.

 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi ne işe yarar?

Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartlarından biri bu eğitimi tamamlamış olmaktır.

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda girişimcilere kendi işletmelerini kurabilmeleri için 50 bin TL'ye kadar hibe ve/veya 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği verilmektedir.

KOSGEB Girişimci Destek Programlarından faydalanmak isteyen tüm girişimcilerin KOSGEB tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini almış olmaları gerekmektedir.