Amatör Denizci Belgesi Eğitimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. Kuruluş yılı olan 2023'e kadar bir milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak amacıyla Liman Başkanlığınca amatör Denizci Belgesi Eğitimi yapılacağı, eğitim sonrasında yapılacak yazılı sınavda başarılı olan katılımcılara Amatör Denizci Belgesi verileceği, bu belgenin özel yatlarda ve özel teknelerde geçerli olduğu ve 24 metreye kadar olan deniz taşıtları kullanılabileceği yazı ile bildirilmiştir.

Liman Başkanlığınca verilecek eğitim 22 Aralık 2018 Cumartesi günü öğleden önce saat 10.00 ve  öğleden  sonra 14.00  olmak  üzere  iki  ayrı  grup  halinde  İÇDAŞ  Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Liman  Başkanlığı'ndan  alınan  başvuru  dilekçe  örneği  aşağıda sunulmuş  olup,  başvuruların  bireysel  olarak Personel  Daire  Başkanlığı'na  yapılması gerekmektedir.

İÇDAŞ Kongre Merkezi'nin kapasitesi 1200 kişi olması sebebiyle, ilk başvuran 1200 kişinin eğitimi I. grup olarak saat 10.00'da, kalan başvuru sahiplerinin eğitimi ise II. grup olarak saat 14.00'da yapılacaktır. Eğitime başvurmak isteyen katılımcılar için son başvuru tarihi 14 Aralık 2018 Cuma günüdür.

Tüm personelimiz ile öğrencilerimize duyurulur.

Eğitim Tarihi : 22 Aralık 2018
Eğitim Yeri : İÇDAŞ Kongre Merkezi
I. Grup : saat 10.00
II.Grup : saat 14.00
Başvuru Yapılacak Birim : Personel Daire Başkanlığı
Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2018

Ekler

Dilekçe.pdf